nguyen thanh binh, ....

BẢN TIN TANPOPO

Bản tin Tanpopo số đặc biệt 2014
Bản tin Tanpopo số đặc biệt 2014

Cập nhật 2014-05-27 04:20:30 | Đăng bài 2014-05-27 04:07:17

Bản tin Tanpopo do chính các học sinh của Meitoku biên soạn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Lượt xem 2425 lần | 0 Lời bình


   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển