essays on photography hire someone to do my homework nicholson memorial library live homework help ghostwriter gif dissertation proposal service on employee engagement phd application research proposal sample research proposal pdf creative and critical thinking activities kids funny homework
nguyen thanh binh, ....

GƯƠNG MẶT HỌC SINH TIÊU BIỂU

Nguyễn Phương Lan
Nguyễn Phương Lan

Cập nhật 2015-12-03 09:56:18 | Đăng bài 2014-07-31 16:34:05

Là một trong những gương mặt tiêu biểu của du học sinh Việt Nam vừa tốt nghiệp Meitoku tháng 3/2014. Phương Lan là tân sinh viên Khoa kinh doanh quốc tế của Đại học châu Á Thái Bình Dương Ritsumeikan (Nhật Bản).

Lượt xem 1166 lần | 0 Lời bình


Nguyễn Phương Anh và Trần Phạm Quang Minh
Nguyễn Phương Anh và Trần Phạm Quang Minh

Cập nhật 2015-12-03 09:56:35 | Đăng bài 2014-07-31 16:10:02

Đây là hai trong số 8 gương mặt du học sinh Việt Nam tốt nghiệp trường THPT Meitoku Gijuku tháng 3/2014. Quang Minh và Phương Anh được tuyển thẳng vào Khoa Ngoại ngữ Đại học công lập Kita Kyushu (Nhật Bản).

Lượt xem 1324 lần | 0 Lời bình


   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển