nguyen thanh binh, ....

VIDEO CLIP

HÌNH ẢNH MEITOKU GIJUKU QUA ỐNG KINH FLYCAM
HÌNH ẢNH MEITOKU GIJUKU QUA ỐNG KINH FLYCAM

Cập nhật 2016-04-25 09:40:00 | Đăng bài 2016-04-25 09:36:14

Mời các bạn xem hình ảnh hai khuôn viên Ryu International Campus và Donoura Main Campus qua hình ảnh quay bằng flycam của các chuyên gia Nhật Bản.

Lượt xem 1584 lần | 0 Lời bình


Cảm tưởng của bạn Thảo Vy
Cảm tưởng của bạn Thảo Vy

Cập nhật 2015-12-03 12:08:57 | Đăng bài 2015-12-03 12:08:22

Bạn Trương Hà Thảo Vy là học sinh năm cuối của Meitoku Gijuku. Tháng 3/2016 Thảo Vy sẽ tốt nghiệp và vào học tại Đại học Reitaku. Đây là những cảm tưởng của Thảo Vy về ngôi trường Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1311 lần | 0 Lời bình


Cảm tưởng của bạn Ngô Huy Hoàng
Cảm tưởng của bạn Ngô Huy Hoàng

Cập nhật 2015-12-03 10:59:36 | Đăng bài 2015-12-03 10:59:20

Bạn Ngô Huy Hoàng là học sinh năm cuối, Captain của CLB Aikido Meitoku Gijuku. Tháng 3/2016 Hoàng sẽ tốt nghiệp và vào học tại Đại học Kokushikan. Đây là những cảm tưởng của Hoàng về ngôi trường Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1289 lần | 0 Lời bình


Cảm tưởng của bạn Trương Hoàng Lộc
Cảm tưởng của bạn Trương Hoàng Lộc

Cập nhật 2015-12-03 10:22:23 | Đăng bài 2015-12-03 10:21:47

Bạn Trương Hoàng Lộc là học sinh năm cuối của Meitoku Gijuku. Tháng 3/2016 Lộc sẽ tốt nghiệp và vào học tại Đại học Kokushikan. Đây là những cảm tưởng của Lộc về ngôi trường Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1312 lần | 0 Lời bình


Cảm tưởng của bạn Khánh Linh
Cảm tưởng của bạn Khánh Linh

Cập nhật 2015-12-03 10:06:10 | Đăng bài 2015-12-03 09:35:37

Khánh Linh là học sinh năm cuối của Meitoku Gijuku. Tháng 3/2016 Khánh Linh sẽ tốt nghiệp và vào học đại học tại Nhật Bản. Đây là những cảm tưởng của bạn ấy về ngôi trường Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1273 lần | 0 Lời bình


Phỏng vấn du học sinh VIệt Nam tại Meitoku Gijuku
Phỏng vấn du học sinh VIệt Nam tại Meitoku Gijuku

Cập nhật 2015-12-03 10:05:57 | Đăng bài 2015-12-03 09:08:28

Cảm tưởng của các du học sinh Việt Nam về Meitoku Gijkku thế nào? Mời các bạn xem nhé!

Lượt xem 602 lần | 0 Lời bình


Lễ chào cờ tại Meitoku Gijuku
Lễ chào cờ tại Meitoku Gijuku

Cập nhật 2015-12-03 10:00:57 | Đăng bài 2015-04-20 06:58:02

Lễ chào cờ tại Meitoku Gijjuku được tổ chức hàng sáng vào lúc 6:30, trước khi học sinh tập thể dục buổi sáng.

Lượt xem 833 lần | 0 Lời bình


Câu lạc bộ Sumo của Meitoku Gijuku
Câu lạc bộ Sumo của Meitoku Gijuku

Cập nhật 2015-12-03 10:00:00 | Đăng bài 2015-04-20 06:54:34

Sumo - một trong nhưng câu lạc bộ nổi tiếng của Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1523 lần | 0 Lời bình


Câu lạc bộ Kendo (Kiếm đạo) của Meitoku Gijuku
Câu lạc bộ Kendo (Kiếm đạo) của Meitoku Gijuku

Cập nhật 2015-12-03 10:00:27 | Đăng bài 2015-04-20 06:51:48

Kendo (Kiếm đạo) - Một trong nhưng câu lạc bộ luôn được các học sinh Meitoku Gijuku yêu thích.

Lượt xem 1600 lần | 0 Lời bình


Câu lạc bộ Karatedo Meitoku Gijuku
Câu lạc bộ Karatedo Meitoku Gijuku

Cập nhật 2015-12-03 10:00:41 | Đăng bài 2015-04-19 16:59:57

Karatedo là một trong những câu lạc bộ được các học sinh rất ưa thích tại Meitoku Gijuku.

Lượt xem 1593 lần | 0 Lời bình


   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển