international trade essay homework helper games professional writing for nurses service leadership essay proofread online
nguyen thanh binh, ....

KHÓA THPT 1,5 NĂM

 

KHÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1,5 NĂM

 

Khóa THPT 1,5 năm dành cho các học sinh đã học xong lớp 11 có mong muốn học tiếp lớp 12 tại Nhật Bản. Các em sẽ nhập học vào tháng 10 hàng năm và tốt nghiệp vào tháng 3 năm sau nữa.

 

Đây là khóa học THPT chính khóa cùng với học sinh người Nhật nên trước khi sang Nhật Bản, các em học sinh cần đạt được trình độ tiếng Nhật ít nhất là cấp độ N3. Trước tiên là giai đoạn học tiếng Nhật tập trung trong 6 tháng. Sau đó học tiếp tục chương trình lớp 12.

 

Trong suốt quá trình học, các em được nhà trường dạy bổ sung thêm tiếng Nhật ngoài các giờ học chính thức. Ngoài ra, các em cũng được day bổ sung thêm các môn học mà chương trình học lớp 10 và 11 ở Việt Nam không có. Các em cũng có thể nhận được những chỉ dẫn đặc biệt để thi đậu vào trường đại học mà họ mơ ước và tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ của nhà trường.

 

Sau khi kết thúc khóa học, các em được nhận bằng tốt nghiệp của Trường THPT Meitoku và đủ điều kiện dự thi vào các trường đại học quốc lập hoặc công lập của Nhật Bản. Ngoài ra, nhà trường có thể giới thiệu các em vào thẳng một trong hơn 150 trường đại học tư của Nhật Bản mà không cần phải qua thi tuyển.

 

Thông tin về học phí:

 

 

 

HỌC PHÍ

CHI PHÍ KHÁC

TỔNG

TIỀN VN

Năm thứ nhất

1,800,000JPY

300,000JPY

2,100,000JPY

tương đương 420,000,000VND

Năm thứ hai

750,000JPY

 

750,000JPY

tương đương 150,000,000VND

 

+ Học phí bao gồm: học phí và chi phí ăn ở 365 ngày/năm (đóng hàng năm)

+ Chi phí khác bao gồm: phí bảo hiểm, đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập (đóng 1 lần ngay trong năm đầu tiên)

 

 

 

 

   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển