best custom psychology papers writing a report paper dissertation le taureau blanc voltaire homework help nyc writing essay about friend social work essay college application essay writing service my
nguyen thanh binh, ....

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Meitoku ký kết nghĩa với Trường THPT Lomonoxop (Hà Nội)
Meitoku ký kết nghĩa với Trường THPT Lomonoxop (Hà Nội)

Cập nhật 2015-12-03 09:54:48 | Đăng bài 2013-06-16 00:05:33

Ngày 16/1/2013, Trường THCS-THPT Meitoku Gijuku (Nhật Bản) và Trường THCS-THPT Lô mô nô xốp (Hà Nội) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác kết nghĩa giữa hai trường.

Lượt xem 2354 lần | 0 Lời bình


Meitoku ký kết nghĩa với Trường THPT Việt Đức (Hà Nội)
Meitoku ký kết nghĩa với Trường THPT Việt Đức (Hà Nội)

Cập nhật 2015-12-03 09:54:33 | Đăng bài 2013-06-15 23:45:51

Ngày 15/1/2013, tại Hà Nội Trường THCS-THPT Meitoku Gijuku (Nhật Bản) và Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác kết nghĩa giữa hai trường.

Lượt xem 2540 lần | 0 Lời bình


Meitoku ký kết nghĩa với Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội)
Meitoku ký kết nghĩa với Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội)

Cập nhật 2015-12-03 09:55:04 | Đăng bài 2013-06-15 23:35:21

Ngày 14/1/2013, tại Hà Nội Trường THCS-THPT Meitoku Gijuku (Nhật Bản) và Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Quận Hoàn Kiếm) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác kết nghĩa giữa hai trường.

Lượt xem 3222 lần | 0 Lời bình


Đoàn học sinh Việt Nam sang giao lưu tại Meitoku.
Đoàn học sinh Việt Nam sang giao lưu tại Meitoku.

Cập nhật 2015-12-03 09:54:14 | Đăng bài 2013-06-14 21:38:59

Đây là chương trình giao lưu đầu tiên của Meitoku với các trường kết nghĩa của Việt Nam.

Lượt xem 3572 lần | 0 Lời bình


   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển