buying ter papers latex phd thesis abma dissertation cover page help on homework about chords and resume math problems free dissertation writing services uk research paper about social networking
nguyen thanh binh, ....

KINH PHÍ

Q: Ngoài các khoản tiền phải đóng cho nhà trường theo biểu phí quy định, du học sinh còn phải đóng thêm các khoản tiền nào khác không?

A: Du học sinh các khóa dài hạn 3 năm hoặc 3,5 năm được tham gia hoạt động tại một trong các câu lạc bộ của Meitoku. Phí tham gia câu lạc bộ là 4,000JPY/tháng, đóng hàng tháng. Ngoài ra, mỗi câu lạc bộ còn phát sinh các chi phí khác nhau, ví dụ như du học sinh tham gia câu lạc bộ võ thuật thì sẽ phải mua thêm quần áo luyện tập, câu lạc bộ tenis thì phải mua vợt và bóng, câu lạc bộ mỹ thuật thì phải mua thêm màu vẽ, v.v...

Ngoài ra, các em còn phải mua bột giặt, kem đánh răng và các vật dụng cần thiết khác cho cá nhân. Nói chung, tiền tiêu vặt hàng tháng dao động từ 10,000JPY đến 20,000JPY.

   Copyright(C)Meitoku Gijuku junior&senior high schools.All rights reserved.                                                                                                                                    ErpVina thiết kế và phát triển